Kymmenen universaalia elämänarvoa – minkä näistä tunnistat omaksesi?

Arvot ovat periaatteita, jotka ohjaavat ihmisen elämää, tekoja ja valintoja. Kulttuurista tai mittausmenetelmästä riippumatta ihmiset tunnistavat yhteensä kymmenen ydinarvoa. Shalom H. Schwartz, sosiaalipsykologi ja pitkäaikainen arvotutkija, on tullut tähän johtopäätökseen.

Arvoteorian mukaan arvot ovat haluttuja tavoitteita, jotka vaikuttavat eri tilanteisiin ja joiden merkitys ihmisille vaihtelee. Heidän päätehtävänsä on toimia ohjaavina periaatteina ihmisten elämässä.

Schwartzin kehittämä teoria, joka kuvaa ihmisten perusarvoja, käy läpi arvojen keskinäistä dynamiikkaa, arvojen yhtäläisyyksiä ja ristiriitaisuuksia.

Arvot perustuvat perustarpeisiin ja -tavoitteisiin

Kymmenen ydinarvoa perustuvat kolmeen yleismaailmalliseen päämäärään ihmisen elämässä: ihmisen tarpeet biologisina olentoina, sosiaalinen vuorovaikutus sekä ryhmien selviytyminen ja hyvinvointi.

Schwartzin listaamat arvot löytyvät ja tunnistetaan aikaisemmissa arvotutkimuksissa, arvotutkimuksissa sekä uskonnollisissa ja filosofisissa arvokeskusteluissa eri kulttuureissa.

Arvot Schwartzin teoriassa ryhmät ryhmitellään kymmeneen arvoryhmään arvojen keskeisten tavoitteiden mukaan.

Kymmenen universaalia elämänarvoa

10 Schwartzin arvoteorian perusarvoa

 1. Itseohjautuvuus: itsenäinen ajattelu ja toiminta, vapaus, luovuus
 2. Erilaisuuden halu: jännitystä, haasteiden löytämistä, avoimuutta uusille kokemuksille
 3. Hedonismi: nautinnon ja nautinnon tavoittelu
 4. Suorituskyky: saavutukset, henkilökohtaisen menestyksen tavoittelu
 5. Valta: vaikutusvalta, asema, ylivalta
 6. Turvallisuus: harmoniaa ja vakautta elämässäsi ja yhteiskunnassasi.
 7. Johdonmukaisuus: sopeutuminen (normeihin), impulsiivisten impulssien rajoittaminen
 8. Perinne: sopeutuminen vallitseviin (kulttuurisiin/uskonnollisiin) normeihin, sääntöjen hyväksyminen
 9. Hyväntekeminen: rakkaiden hyvinvoinnin halu
 10. Universalismi: kaiken luonnon ja ihmiskunnan arvostaminen ja suojelu

Mitä psykologiset testit voivat paljastaa ihmisestä?

Arvot paljastavat, mikä ihmistä motivoi

Arvot ryhmitellään neljään laajaan luokkaan kunkin arvon taustalla olevien motiivien perusteella:

 • Muut, ulospäin suuntautuvat arvot liittyvät toisaalta läheisten ja toisaalta koko planeetan hyvinvointiin.
 • Kun itseään korostavat arvot ovat ensiarvoisen tärkeitä, niin oman voiman ja menestyksen tavoittelu on tärkeää.
 • Säilyttämisen arvojen perusteella tärkeää on se, joka arvostaa perinteitä, pysyvyyttä ja normeihin sopeutumista.
 • Kun arvo on avoimuus, niin ihmisiä motivoi esimerkiksi luovuus, vapaus tai jännittävien kokemusten etsiminen.

Arvot ovat toisistaan riippuvaisia: ne voivat olla ristiriidassa keskenään tai ne voivat tukea toisiaan.

Shwartz kuvaa arvojen välistä suhdetta ympyrämallilla, jossa toisiaan lähellä olevat (toisiaan tukevat) arvot ovat vierekkäin ja kaukana toisistaan (usein ristiriitaiset) olevat arvot vastakkaisia.

Schwartzin teorian merkitys arvotutkimukselle on huomattava: se tarjoaa vakaan ja systemaattisen viitekehyksen tulevalle arvotutkimukselle. Arvoteoria mahdollistaa persoonallisuuden tarkastelun erilaisissa tutkimuksissa arvojen puitteissa ja pohtia mahdollisia arvojen ja persoonallisuuden eri ulottuvuuksien välisiä suhteita.

Arvot eivät ole synnynnäisiä

Persoonallisuuden perusta on ihmisen biologiassa ja geeneissä, mutta kenelläkään ei ole syntyessään mitään erityistä arvojärjestelmää.

Arvot periytyvät kotoa ja joskus omat arvot löytyvät, kun olet ensin hylännyt lapsuudenkodin arvot. Arvot kasvavat joka tapauksessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Joskus – usein suuren elämää muuttavan tapahtuman tai kriisin jälkeen – arvot voivat muuttua täysin uusiksi.

Kun ihmiseltä kysytään, mitä hän luulee olevansa, vastaus kietoutuu todennäköisimmin persoonallisuuden piirteet ja arvot suloiseksi sotkuksi – omaksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.