Mäkikuisma voi lievittää masennuksen oireita, mutta se ei sovellu itselääkitykseen

Mäkikuisma on luonnonyrtti, jonka jalostettuja tuotteita ei Suomessa juuri löydy. Syynä tähän on tiukempi tulkinta sen soveltuvuudesta itselääkitykseen.

Mäkikuisma (mäkikuisma, lat. Hypericum perforatum) oli Suomessa huomattava hittituote ennen vuotta 2000, osittain masennuslääkevaikutuksensa vuoksi. Sen löytäminen ei ollut vaikeaa ja mäkikuismatabletteja sai ostaa vaikka luontaistuotekaupasta.

Sen löytäminen ei ollut vaikeaa ja mäkikuismatabletteja sai ostaa vaikka luontaistuotekaupasta.

Päätökselle oli hyvä syy. Lukuisten tutkimusten perusteella on selvää, että sen sisältämät aineet ovat todella tehokkaita. Esimerkiksi mäkikuisman vaikutuksesta masennuksen oireisiin on jo olemassa kymmeniä tutkimuksia.

Mäkikuismaa sisältäviä lääkkeitä määrätään vain

Vuonna 2020 mäkikuismaa sisältävien yrttivalmisteiden myyntiä rajoitettiin entisestään.

Tuolloin the- ja kehityskeskus Fimea tarkastelivat uudelleen mäkikuisman asemaa itsehoitolääkkeenä Suomessa.

Fimean tulkinnan mukaan mäkikuismaa sisältävät lääkkeet eivät täytä EU:n lääkedirektiivin ja siihen liittyvien Euroopan komission itsehoitoohjeiden vaatimuksia.

Tästä syystä mäkikuismaa sisältävät yrttivalmisteet ovat turvallisuussyistä vastedes vain reseptilääkkeitä.

Tulkintaan on kaksi syytä.

Ensinnäkin mäkikuismalla on huomattava määrä merkittäviä yhteisvaikutuksia yleisesti käytettyjen lääkkeiden kanssa.

Mäkikuisman yrttivalmisteita ei tule käyttää muun muassa varfariinin, ehkäisyvalmisteiden, HIV-lääkkeiden, immunosuppressiivisten lääkkeiden (siklosporiini ja takrolimuusi) tai syöpälääkkeiden (irinotekaani ja imatinibi) kanssa. Lisäksi kasvin hyperisiini voi herkistyä auringonvalolle.

”Mäkikuismalle ei ole mahdollista määrittää sellaista annosta, joka on varmasti turvallinen lääkkeiden yhteisvaikutusten kannalta. Itsehoidossa ilman lääkärin valvontaa on suurempi riski, että mäkikuismatuotteita käytetään suositeltua suurempina annoksina, mikä korostaa yhteisvaikutusten riskiä”, kertoo Fimean ylilääkäri Vesa Mustalammi.

“Sopivan lääkityksen ja muun masennushoidon tarpeen arviointi on terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla.”

On viisasta pidättäytyä ottamasta lääkärin määräämiä mäkikuismalääkkeitä – kuten esimerkiksi yleisesti määrättyjä SSRI-lääkkeitä.

“Yhdessä muiden masennuslääkkeiden kanssa mäkikuisma voi altistaa serotoniinioireyhtymälle ja muille keskushermoston sivuvaikutuksille”, sanoo Apteekkariliiton viestintäproviisor Taru Vanhala.

Mäkikuisman käytön lopettamiseen liittyy myös riskejä.

“Jos tuotetta on käytetty pitkään, tiettyjen lääkkeiden pitoisuus elimistössä voi nousta vaarallisen korkeaksi käytön lopettamisen jälkeen”, Vanhala sanoo.

Toinen syy Fimean tiukentuneeseen linjaan on mäkikuisman käyttö nimenomaan masennuksen hoidossa. Mäkikuismalle yleisesti hoidettua “lievää masennushäiriötä” ei pidetä sopivana indikaattorina itselääkitykseen.

– Terveydenhuollon ammattilaisen tehtävänä on arvioida oikeanlaisen lääkityksen ja muun hoidon tarve masennukseen, Mustalammi sanoo.

Fimean kannan mukaan mäkikuismasta valmistettuja lääkelainsäädännön alaisia tuotteita saa jatkossa myydä vain ilman reseptiä homeopaattisten valmisteiden tuoteryhmässä.

Mustalammi kertoo, että tällä hetkellä Fimean valvonnassa mäkikuismana markkinoidaan vain kahta homeopaattista valmistetta.

Mäkikuisman myynti ravintolisänä on edelleen sallittua

Mäkikuisman myynti elintarvikkeeksi on Suomessa sallittua sillä perusteella, että sitä on käytetty elintarvikkeina pitkään Euroopassa.

”Jotta tuotetta myydään elintarvikkeena, sen on oltava turvallinen ja täytettävä elintarvikkeen koostumus- ja merkintävaatimukset. Elintarvikealan toimija on vastuussa siitä, että yllä olevat vaatimukset täyttyvät”, kertoo ylitarkastaja Anna Mizrahi Elintarviketurvallisuusvirastosta.

Viime vuonna mäkikuismaa sisältävä ravintolisä vedettiin pois markkinoilta puutteellisten varoitustarrojen vuoksi.

Mäkikuisma on tällä hetkellä myynnissä Suomessa Tavallisilla torilla.

Tea & Herbal Infusions Europe (THIE), eurooppalaisten teen ja yrttijuomien tuottajien edunvalvoja, ylläpitää verkkosivuillaan luetteloa teestä ja yrteistä, jotka katsotaan elintarvikkeiksi. Vuonna 2019 päivitetty lista sisältää myös mäkikuisman, jota suositellaan kuitenkin käytettäväksi vain ”rajoitetut määrät”.

Muokattu 19.11.2021: Toisin kuin artikkelissa aiemmin todettiin, mäkikuismalla on historiaa elintarvikkeena, joten sen ei katsota tarvitsevan uuselintarvikolupaa. Tiedot päivitetty tältä osin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.