Tunnelilukot saavat ihmisen jäätymään vaikeuksissa – tutustu 18-suunnitelmaan

Tunnelukot tai skeemat omaksutaan lapsuudessa haitallisilla ajattelutavoilla ja toistuvasti läsnäololla tilanteissa. Tietoisuus omista emotionaalisista lukoista voi auttaa, jos ei päästä niistä eroon, niin ainakin tulemaan paremmin toimeen niiden kanssa.

Suunnitelmista on puhuttu siitä lähtien, kun yhdysvaltalainen psykoterapeutti Jeffrey E. Young kehitti piiriterapian, jossa yhdistetään erilaisia psykoterapian muotoja muun muassa persoonallisuushäiriöiden hoitoon, ja oli mukana helppolukuisessa ja komediakirjassa Reinventing Your Life. , Janet Kloskon kanssa vuonna 1994. (Suomeksi kirja on julkaistu nimellä Avaa tunne lukko – vapauta elämälle, KVS 2014.)

Kuten Young huomauttaa uraauurtavassa skeematerapiassa Schema Therapy – A Practicer’s Guide Kloskon ja Marjorie Weishaarin kanssa, itse skeemat voivat myös olla myönteisiä. Silloin ne auttavat ihmistä toimimaan parhaalla ja rakentavalla tavalla itselleen ja muille.

Kuitenkin skeematerapia – luonnollisesti – keskittyy nimenomaan sopeutumattomiin skeemoihin.

Suomessa tunnelukot on tehnyt tunnetuksi tietokirjailija Kimmo Takanen, mm. aihetta käsittelevällä kirjasarjallaan.

Tunnel locks make a person freeze in trouble

Mikä on tunnelukko?

Schema Therapyssaan Young ja kollegat määrittelevät tunnelukon seuraavasti:

“Emotionaalinen lukko on laaja ja läpitunkeva joukko muistoja, tunteita ja fyysisiä tuntemuksia, jotka ovat peräisin lapsuudesta tai nuoruudesta ja vahingoittavat henkilöä itseään ja hänen suhteitaan aikuisiässä.”

Tunnelukot syntyvät, kun lapsuuden tunnetarpeita ei täytetä.

Tunnelukkojen (skeema, elämänloukku) rakennuspalikoita ovat lapsuuden negatiiviset tunnemuistot, jotka liittyvät vastaamattomiin tunnetarpeisiin.

Lapsuuden tärkeimmät tunnetarpeet ovat:

 • turvallinen kiintymys muihin ihmisiin
 • autonomiaa, omien kykyjen ja identiteetin rakentamista
 • vapaus ilmaista omia tarpeitaan ja tunteitaan sekä tarve kokea, että niillä on merkitystä
 • spontaanisuutta ja leikkisyyttä
 • realistisia rajoja ja itsehillintää

Emotionaaliset muistot voivat liittyä esimerkiksi erilaisiin hylkäämisen, hyväksikäytön tai yleisen turvattomuuden kokemuksiin sekä yleisempään kiintymyssuhteiden puutteeseen.

Tunnelukon aktivointi herättää tunteiden lisäksi myös kehollisia tuntemuksia:

Häpeä pyyhkäisee kuuman aallon läpi koko kehon, viha menee äänihuutuksiin ja muuttaa puheen jännittyneeksi väreeksi, pelko kutistaa pallean rusinoksi.

Tunnelin lukot voi paljastaa vastaamalla avainkysymyksiin

Tunnelilukot vaikuttavat käyttäytymiseen ja asenteisiin monin eri tavoin.

Mutta mistä tiedät, onko sinulla tunnelukot? Mitä esimerkiksi vastaisit seuraaviin kysymyksiin? Myöntävä vastaus voi puhua emotionaalisesta lukosta.

 • Tuntuuko sinusta, että et ole erityinen kenellekään?
 • Onko sinun vaikea viettää aikaa yksin?
 • Tuntuuko sinusta, että muut ihmiset vain käyttävät sinua hyväkseen?
 • Tuntuuko sinusta, ettei kukaan oikeasti ymmärrä sinua?
 • Tuntuuko sinusta, että et ansaitse rakkautta?
 • Tunnetko itsesi tyhmemmäksi tai lahjakkaammaksi kuin muut?
 • Luuletko ettet selviä yksin?
 • Pelkäätkö jatkuvasti sairastumista tai onnettomuutta?
 • Onko sinun vaikeaa pitää läheisesi (kuten vanhempasi) riittävän kaukana itsestäsi?
 • Päädytkö miellyttämään muita, koska he eivät hylkäisi sinua?
 • Asetatko muiden tarpeet omasi edelle?
 • Löytävätkö muut sinut takaa?
 • Pyritkö aina täydellisyyteen?
 • Oletko vihainen, jos et saa mitä haluat?
 • Oletko kyllästynyt helposti?
 • Ovatko saavutuksesi arvokkaita vain silloin, kun muut huomaavat ne?
 • Onko sinulla tapana olla jatkuvasti huolissasi jostain?
 • Oletko pitkään vihainen?

Tunnelin lukot Youngin mukaan

Young listaa yhteensä 18 suunnitelmaa, jotka hän ryhmittelee 5 laajemman teeman alle. Viisi teemaa ovat:

 1. Yhteyden katkeaminen ja hylkääminen
 2. Itsenäisyyden ja suorituskyvyn puute
 3. Rajojen puute
 4. Suuntautuminen muihin
 5. Liiallinen valppaus ja pidättyvyys

1. Katkaisu ja hylkääminen, eli tunnelin lukot 1-5

Hylkäämisen teemaan kuuluvista tunnelukkoista kärsivien on vaikea luoda turvallisia ja tyydyttäviä suhteita muihin ihmisiin. He uskovat, että heidän turvallisuuden, huolenpidon ja rakkauden tarpeita ei täytetä.

Tähän teemaan sisältyvät tunnelukot ovat:

Hylkääminen Haitallinen hoito Hätätilanne | Vaatii ulkoa

1. Hylkäämisen tunnelukko

Hylkäämisen tunnelukko liittyy menetyksen pelkoon ja epävarmuuteen saatavilla olevasta emotionaalisesta tuesta.

Tämä voi perustua kokemuksiin vanhempien (tai muiden läheisten) kanssa, jotka eivät ole voineet tai pystyneet auttamaan, tukemaan tai suojelemaan tarvittaessa.

Toisaalta läheisten käyttäytyminen on voinut olla epävakaata tai vaikeasti ennustettavaa heidän tunne-epätasapainonsa vuoksi: Joskus on tukea ja joskus ei, joskus lupauksia on pidetty ja joskus rikottu.

Aikuisuudessa hylkäämisen emotionaalinen lukko voi johtaa hylätyksi tulemisen pelkoon, rakkaansa takertumiseen (esimerkiksi puolisoon) ja vaikeuksiin luottaa muihin ihmisiin.

2. Väärinkäyttö tunnelukon

Pahoinpitelysuunnitelmassa oletetaan, että muut ihmiset käyttävät tarkoituksella hyväkseen, satuttaa, nöyryyttävän, pettää, manipuloida tai valehdella.

Tunnelukko luo vaikeuksia luottaa muihin ja tunteen, joka on vetänyt lyhyemmän käänteen elämässä.

3. Emotionaalinen puute

Tunnevaje on emotionaalinen lukko tai järjestelmä, johon liittyy tunne muiden huomion, huolenpidon, suojelun ja myötätunnon puutteesta:

Ei ole ketään, johon luottaa tai huomata, eikä ketään, joka ohjaisi ja neuvoisi. Tuntuu, ettei sillä ole oikeastaan kenellekään väliä.

4. Puutos tunnelukko

Puutteen ja puutteen suunnitelma sisältää häpeää oman “pahuuden” vuoksi, alemmuutta muihin nähden ja uskoa, ettei kukaan voi tulla rakastetuksi itselleen.

Puutteen emotionaalinen lukko voi ilmetä yliherkkyytenä kritiikkiä kohtaan, epävarmuutena toisten seurassa, jatkuvana itsensä vertaamisena muihin sekä omien heikkouksien ja vikojen häpeänä ja salailuna.

5. Ulkopuolinen tunnelukko

Ulkoisuuksien emotionaalinen lukko eli eristäytymissuunnitelma (Social Isolation / Alienation) liittyy oman ulkopuolisuuden ja erilaisuuden tunteeseen – ei kuulu mihinkään ryhmään eikä häntä ymmärretä tai nähdä.

Ulkopuolisuuden tunnelukko voi materialisoitua ajatukseksi: “Jos katoaisin huomenna, kukaan ei edes huomaisi sitä.”

Lack of autonomy and performance

2. Autonomian ja suorituskyvyn puute eli tunnelin lukot 6-9

Autonomia tarkoittaa eroa läheisistä ja kykyä toimia itsenäisesti. Tähän teemaan liittyvien tunnelukkojen taustalla on usein ylisuojeleva vanhemmuus, minkä vuoksi lapsella ei ole ollut tilaa kasvaa itsenäiseksi ja omavaraiseksi aikuiseksi.

6. Riippuvuuden tunnelukko

Riippuvuus/kyvyttömyysjärjestelmä sisältää uskon omaan kyvyttömyyteen huolehtia itsestään ja erilaisista tehtävistä.

Tunnelukko voi ilmetä kyvyttömyytenä ryhtyä toimiin ja vaikeuksina tehdä päätöksiä. Ihminen voi aidosti uskoa, että joku muu kuin hän itse on pätevämpi ohjaamaan hänen elämäänsä. Jokapäiväisen elämäsi hoitaminen yksin voi tuntua mahdottomalta idealta.

7. Haavoittuvuuden lukitus

Epävarmuuden tunnelukko ilmenee vaarojen liioittelua ja erilaisten katastrofien pelkona.

Pelko voi liittyä oman tai välittömän fyysisen tai henkisen terveyden menettämiseen (esim. syöpään tai “hulluuteen”) tai ulkoisiin uhkiin, kuten luonnonkatastrofeihin, ryöstetyksi joutumiseen, liikenneonnettomuuksiin jne.

8. Sotkuisuus

Sotkeutumisen emotionaalisessa lukossa oma elämä kietoutuu liiallisesti toisen (yleensä vanhemman tai puolison) elämään.

Omaksi itseksi kasvaminen ja itsenäistymisprosessi on katkennut niin, että ihmisen on vaikea kuvitella selviävänsä tai olevansa onnellinen ilman toisen jatkuvaa tukea.

Mielipiteiden muodostaminen on vaikeaa, itsenäinen päätöksenteko on elämänkysymys, elämässä ei ole suuntaa.

Joskus henkilö voi jopa tuntea olevansa olemassa vain sitä varten, että joku muu voisi elää hänen elämänsä hänen kauttaan.

9. Epäonnistunut tunnelukko

Epäonnistumisen tunnelukko viittaa uskoon, että elämä väistämättä siirtyy kohti epäonnistumista ja saavuttamattomia tavoitteita.

Ihminen uskoo olevansa peruuttamattomasti huonompi, lahjakkaampi, epäpätevämpi ja kyvyttömämpi kuin hänen ikäisensä.

Epäonnistumisen pelossa ihminen voi toistuvasti epäonnistua tai epäonnistua yrittämättä ollenkaan.

3. Reunojen puute eli tunnelisulut 10–11

Rajojen puute viittaa toisaalta kyvyttömyyteen asettaa itselleen rajoja ja toisaalta ihmisiin vaikuttavien rajoitusten ymmärtämättömyyteen.

Tähän teemaan sisältyvät tunnelukot ovat:

10. Tunnelukon perustelu

Emotionaalinen oikeutuksen lukko tarkoittaa uskoa, että se on parempi kuin muut ja on siksi oikeutettu erityiskohteluun.

Säännöt eivät vaikuta tunnelukuun jääviin samalla tavalla kuin muihin, ja asioiden tulee mennä juuri heidän omien toiveidensa mukaan.

Toisten tarpeiden asettaminen omien edelle on hyvin vaikeaa, samoin kuin muiden käskyjen tai ohjeiden vastaanottaminen.

11. Riittämätön itsehillintä

Riittämättömän itsehillinnän tunnelukko ilmenee vaikeuksina saavuttaa tavoitteita tai toisaalta voimakkaina tunteenpurkausina tai vaikeuksina vastustaa hetken toiveita.

Henkilö voi myös välttää kaikenlaista epämukavuutta, oli se sitten kipua, erimielisyyttä tai fyysistä rasitusta.

Tylsien tehtävien suorittaminen on vaikeaa. Erilaisia piristeitä (esim. ruoka, juoma, tupakointi) voidaan ottaa mukaan.

4. Muihin suuntautuminen, eli tunnelinsulut 12–14

Ne, jotka keskittyvät muihin, keskittyvät vastaamaan muiden ihmisten tarpeisiin omien tarpeidensa kustannuksella. Näin tehdessään he etsivät hyväksyntää muilta tai välttävät pelkäämänsä epämiellyttävät seuraukset.

Tähän teemaan liittyvät tunnelukot ovat:

12. Submission Emotion Lock

Alistumissuunnitelmalla tarkoitetaan alistumista toisten tahdolle tai hallitukselle, jotta toinen ei suuttuisi, hylkää tai muuten reagoi negatiivisesti.

Alistumisen tunnelukko viittaa toisaalta omien tarpeiden, halujen ja mieltymysten ja toisaalta oman tunneilmaisun (erityisesti negatiivisten tunteiden) tukahduttamiseen.

Käyttäytymisessä tämä kaava näkyy kuuliaisuudena. Kun omat näkemyksensä ja toiveensa jäävät tarpeeksi kertomatta, viha puhkeaa lopulta passiivisena aggressiona tai suurina tunteenpurkausina.

13. Uhraa tunnelukko

Uhraussuunnitelmaan juuttuneet asettavat toistuvasti muiden tarpeet omien edelle, koska hän ei halua tuottaa pettymystä tai vahingoittaa muita. Syyllisyydentunteen välttäminen jättää myös omat tarpeet huomiotta.

Toisten tarpeisiin vastaaminen ei ole seurausta toisten vaatimuksista, vaan pikemminkin ihmisen sisäisistä tunteista – syyllisyydestä ja myötätunnosta muita kohtaan.

Uhrauksen emotionaalinen lukko on samanlainen kuin keskinäinen riippuvuus.

14. Hyväksyntähaku

Hyväksynnän hakeminen on tunnelukko tai skeema, joka viittaa käytäntöihin, jotka hakevat huomiota, hyväksyntää tai tunnustusta muilta.

Itsetunto riippuu ennen kaikkea muilta saamasta hyväksynnästä eikä niinkään esimerkiksi omien arvojen tai tavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Muilta hyväksyntää hakeva hakija voi päätyä pieneksi kameleontiksi, joka muuttaa käyttäytymistään ja ulkonäköään koko ajan riippuen siitä, mikä hänen mielestään aika ajoin on miellyttävintä.

5. Ylivarppaus ja tukkiminen, eli tunnelin lukot 15-18

Liiallinen valppaus kohdistuu tuleviin uhkiin ja vaaroihin. Toivon sijaan elämässä on pessimismiä. Estäminen ilmenee oikean käyttäytymisen jäykinä säännöinä ja spontaanin tunneilmaisun tukahduttamisena.

Tähän teemaan liittyvät tunnelukot ovat:

15. Pessimismin tunnelukko

Negatiivisuuden ja pessimismin kaava viittaa elinikäiseen, juurtuneeseen tapaan lähestyä asioita negatiivisesti ja vähätellä positiivisia näkökulmia.

Vaikka asiat menevät nyt hyvin – tai ehkä jostakin suuremmasta syystä – negatiivisuuden tunnelukko saa sinut ajattelemaan, että pian kaikki menee taas pieleen.

Negatiivisuuden tunnelukko ilmenee jatkuvana valittajana, kroonisena ahdistuksena ja kyvyttömyytenä tehdä päätöksiä.

16. Emotionaalinen esto

Emotionaalinen eston emotionaalinen esto estää henkilöä hyppäämästä spontaanisti seikkailuun tai ilmaisemasta tunteitaan. Hän haluaa välttää (oletettua) kritiikkiä, häpeää tai hallinnan menetystä.

Tunnevammaisella on vaikeuksia ilmaista sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Omien tarpeiden ja toiveiden ilmaiseminen on myös vaikeaa.

Rationaalisuudella on kohtuuton osa elämässä, tunteiden kustannuksella.

17. Kysyntälukko

Vaatimuksen järjestelmä saa ihmisen vaatimaan paljon sekä itseltään että muilta.

Ei riitä, että tehtäviä hoidetaan siellä vähän tai edes tarpeeksi hyvin, vaan lopputuloksen on oltava juuri sellainen kuin on suunniteltu. Jos asiat eivät mene odotetusti, tulee armotonta kritiikkiä ja häpeän tunnetta.

Itsetunto on usein kiinni suorituskyvystä sellaiselle, joka on loukussa vaativassa tunnelukkossa. Ei riitä, että se on.

Taustalla saattaa tuntua olevan vanhempiesi hyväksyntä: olet vain niin hyvä kuin viimeisin koulutodistus tai suorituksesi harrastuksessa.

Elämässä on monia sääntöjä ja jäykkiä käsityksiä oikeasta ja väärästä.

18. Rankaisemattomuus

Rangaistusjärjestelmä sisältää ajatuksen, että ihmisiä pitäisi rangaista heidän virheistään. Tunnelukkoon liittyy paljon vihaa ja kärsimättömyyttä tilanteissa, joissa henkilö tai joku muu ei täytä hänelle asetettuja odotuksia.

Virheiden anteeksiantaminen on vaikeaa. Lieventäviä olosuhteita, kuten kiittämättömiä olosuhteita, väsymystä tai yleistä inhimillistä epätäydellisyyttä, on vaikea hyväksyä.

Epäonnistumisen tai muiden vaikeiden olosuhteiden sattuessa ihminen ei ehkä tarvitse edes sääliä, sillä hän saattaa pitää kohtaloaan ansaituna. Samasta syystä säälin tai myötätunnon tunteet muita ihmisiä kohtaan eivät ole luonnollisia.

Mitkä tunnelukot hallitsevat omaa elämääsi? Tee LÄMPÖTILATESTI selvittääksesi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.